กันยายน 24, 2023

Privacy Policy

Privacy Policy นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการเดิมพันออนไลน์ ufabettinwm7.com จะเป็นการระบุถึงมาตรฐานในการจัดเก็บข้อมูลที่สำคัญ ซึ่งผู้เข้าใช้บริการทุกท่านจะต้องศึกษาให้เข้าใจ พร้อมทั้งยอมรับนโยบายของเราทุกข้อก่อนใช้บริการ โดยทางผู้ให้บริการได้มีการกำหนดนโยบายไว้อย่างชัดเจนดังนี้

Privacy Policy (นโยบายความเป็นส่วนตัว)

Privacy Policy นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการ

 • นโยบายความเป็นส่วนตัว

ufabettinwm7.com รักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ทั้งหมด เราจึงมีนโยบายความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูล รวมถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

 • ข้อมูลที่เรารวบรวม

ข้อมูลที่ใช้ในการสมัครสมาชิกทั้งหมด และข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ ที่สำคัญ จะถูกเก็บรวบรวมมาไว้ที่เราทั้งหมด

 • วิธีการรวบรวมข้อมูล

ข้อมูลที่ได้รับจะมาจากการสมัครสมาชิก การวางเดิมพัน และการเข้าใช้บริการจากช่องทางอื่น ๆ

 • การนำข้อมูลมาใช้

ข้อมูลที่รวบรวมจะถูกนำมาปรับปรุงเว็บไซต์ การปฏิบัติตามกฎหมาย การแจ้งโปรโมชั่น และการแจ้งข่าวสารอื่น ๆ ที่สำคัญของผู้ให้บริการ

 • การแชร์ข้อมูล

ผู้ให้บริการจะไม่เปิดเผยข้อมูลเด็ดขาด หากยังไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูล

 • การจัดเก็บของข้อมูล

ข้อมูลของผู้เข้าใช้บริการทั้งหมด จะถูกจัดเก็บด้วยมาตรฐานความปลอดภัยขั้นสูง

 • ข้อมูลของผู้อายุไม่ถึง 18 ปี

ผู้ให้บริการเดิมพันออนไลน์ ufabettinwm7.com ไม่รับข้อมูลจากเด็กที่อายุไม่ถึง 18 ปี หากพบว่ามีการรวบรวมข้อมูลของผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี เราจะทำการลบข้อมูลทันที

 • สิทธิ์ของผู้ใช้

ผู้เข้าใช้บริการมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล แก้ไขหรือลบข้อมูลของตนเอง โดยติดต่อเราผ่านทาง contact@ufabettinwm7.com

 • การปรับปรุงนโยบาย

เราสามารถปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ตามระยะเวลาที่เหมาะสม โดยจะแจ้งให้ทราบผ่านทาง ufabettinwm7.com

 • การติดต่อเรา

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อเราได้ที่ contact@ufabettinwm7.com

 • วันที่นโยบายนี้บังคับใช้

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2021

 • ภาษาของนโยบายนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เขียนเป็นภาษาไทย โดยจะเป็นภาษาที่ผู้ให้บริการบังคับใช้

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบาย เมื่อทางผู้ให้บริการเห็นว่าสมควร

สมัครสมาชิก

แทงบอลออนไลน์